Skip to content

Trend Micro Portable Security 2

Malwarescan- en verwijderingtool voor standalone pc/gesloten systeem

Portable Security

Een malwarescan- en verwijderingstool die de vorm heeft van een USB flash drive in omgevingen waar geen internetverbinding beschikbaar is of geen anti-malware-software geïnstalleerd kan worden.


Geen internetverbinding betekent niet altijd dat apparatuur veilig en beveiligd is.

De bron van malware-infecties wordt vaak gezien als internet of e-mail. Dit zijn inderdaad de belangrijkste infectieroutes, dus de juiste beveiligingsmaatregelen worden genomen voor systemen met een internetverbinding. Daarentegen wordt in veel gevallen gedacht dat standalone pc's/gesloten systemen veilig zijn omdat ze niet op externe systemen zijn aangesloten. Ze worden echter wel blootgesteld aan malware-infecties van USB flash drives en pc's van buitenaf.

Uitdagingen voor beveiligingsmaatregelen voor standalone pc/gesloten systeem

Beperkingen op software-installatie Er kan geen anti-malware-software geïnstalleerd worden
Beperkingen voor systemen zonder internetverbinding Scannen op malware met het meest recente malwarepatroonbestand is lastig op een standalone pc/in een gesloten systeem
Gebruik van pc's van buitenaf en van USB-apparaten Andere malware-infectie dan via internet

Pc's van standalone/gesloten systemen lopen ook kans op malware-infecties.

 

Voorzieningen

Trend Micro Portable Security 2™ scant en verwijdert malware met een scantool die de vorm heeft van een USB flash drive. In verschillende systemen met geïnstalleerde USB-interfaces kan het gemakkelijk op malware scannen en malware verwijderen. Systemen waarop in het verleden geen maatregelen tegen malware genomen konden worden omdat ze geen internetverbinding hadden, of waarop geen anti-malware-software geïnstalleerd kon worden(*1), kunnen nu op malware gescand en opgeschoond worden met het meest recente malwarepatroonbestand(*2).

NIEUW! Gecentraliseerd beheer

Beheert configuraties van de scantools voor meerdere locaties, malwarepatroonbestanden en logbestanden.

Het beheersprogramma biedt de gecentraliseerde beheersfunctie. Hiermee kunnen scanlogbestanden van de scantools in meerdere locaties geïntegreerd bekeken worden. Ook kunnen malwarepatroonbestanden en configuraties van de scantools centraal beheerd worden. Bovendien kan het gebeurtenislogbestand van de isolatiebeveiligingssoftware "Trend Micro Safe Lock (apart in rekening gebracht)" opgevraagd worden met het beheersprogramma van Portable Security 2.

 

NIEUW! Eenvoudige bediening

Melding scanstatus en resultaat met ledlampje. Met alleen de scantool kan malware worden gescand en verwijderd en kan het malwarepatroonbestand worden bijgewerkt.

Melding scanstatus en resultaat met ledlampje
Het ledlampje op de scantool geeft een melding van de scanstatus en het resultaat in drie fasen.
Aangezien de uitvoerende persoon niet op het scherm van de doelterminal nauwkeurig de scanstatus hoeft te controleren, wordt de efficiëntie van de bedrijfsvoering niet verstoord.

Rood: Malwarescan voltooid Gedetecteerd en wacht op actie gebruiker Geel: Malwarescan voltooid Gedetecteerd en verwijderd Blauw: Malwarescan voltooid Geen malware gedetecteerd

 

Met alleen de scantool kan malware worden gescand en verwijderd en kan het malwarepatroonbestand worden bijgewerkt.
Het malwarepatroonbestand kan worden bijgewerkt en de logbestanden kunnen worden bekeken op elke algemene pc met een internetverbinding en de scantool door een modus te selecteren waarin het beheersprogramma niet wordt gebruikt, in tegenstelling tot conventionele producten waarvoor beheerscomputers vereist zijn. Beveiligingsmaatregelen worden eenvoudig geïmplementeerd, zelfs als beheerscomputers niet afzonderlijk kunnen worden voorbereid.

 

Er hoeft niets geïnstalleerd te worden

Scant grote terminals zonder scansoftware te installeren*1.

Door scansoftware te laden op een scantool die de vorm heeft van een USB flash drive, wordt scannen en verwijderen van malware mogelijk zonder de scansoftware op de doelterminal te installeren (*1).

 

*1 Wanneer op malware wordt gescand, worden tijdelijk stuurprogramma's op de doelterminal en bestanden op de lokale vaste schijf gemaakt. Na de scan blijven de stuurprogramma's en bestanden niet op de doelterminal staan. (Op de lokale vaste schijf van de doelcomputer wordt een logbestand gemaakt tijdens de USB-opstartscan)
*2 Portable Security 2 controleert op malware met de meest recente patroonbestanden op het moment dat de beheerscomputer/scantool de update uitvoert.
* Portable Security 2 scant niet op malware op beheerscomputers.


Beheersprogramma

Het bijwerken van malwarepatroonbestanden, het beheer van de scantool en het gecentraliseerde beheer van logbestanden kunnen ook op externe systemen worden uitgevoerd door het beheersprogramma te installeren op een beheerscomputer met een internetverbinding.
Daarnaast kunnen gebeurtenislogbestanden beheerd worden in samenwerking met Trend Micro Safe Lock™.

 1. Het malwarepatroonbestand bijwerken
  Download het meest recente malwarepatroonbestand en de scanengine op de beheerscomputer. Periodieke downloads zijn ook beschikbaar door geplande updates in te stellen. Zie de screenshot "Het malwarepatroonbestand bijwerken".
 2. Beheer van de scantool
  De bijgewerkte datum en tijd, scanconfiguraties en de datum en tijd van de logboeksynchronisatie kunnen worden gecontroleerd voor elke scantool die op de beheerscomputer geregistreerd is. Ook is de configuratie beschikbaar voor elke scantool die op de beheerscomputer geregistreerd is, inclusief doelmappen, acties bij malwaredetectie en scanuitsluitingslijsten.

  1. Scantype
   "Alle lokale mappen", "IntelliScan" (*1), "Standaardmappen (snelle scan)" (*2), "Opgegeven mappen"
   1. Bepaalt het daadwerkelijke bestandstype en scant bestanden die mogelijk door malware geïnfecteerd kunnen worden.
   2. Scant alleen mappen waarop malware zich vaak richt (bijvoorbeeld systeemmappen van Windows).
  2. Actie bij detectie
   "Actie handmatig selecteren" "Alleen logbestand vastleggen" "Aanbevolen instellingen van Trend Micro gebruiken"


 3. Gecentraliseerd beheer van logbestanden
  Scanlogbestanden kunnen bekeken en beheerd worden door de scanlogbestanden van elke locatie vanuit de scantool naar de beheerscomputer te sturen. Het gebeurtenislogbestand van Trend Micro Safe Lock en het scanlogbestand van de USB-opstartscan (Trend Micro Rescue Disk) kunnen ook bekeken worden.

  – Zie de screenshot "Status van geregistreerde scantool"
  – Zie de screenshot "Configuratie van scandoelmap en instelling acties bij detectie"
  – Zie de screenshot "Logbestand"
  – Zie de screenshot "Weergave logbestand"

 4. Samenwerking met Trend Micro Safe Lock
  Wanneer u een pc waarop Safe Lock geïnstalleerd is, scant met de scantool, kan het gebeurtenislogbestand van Safe Lock tegelijkertijd met het scanlogbestand bekeken worden door automatisch het gebeurtenislogbestand te verzamelen en naar de beheerscomputer te verzenden. Zie screenshot "Samenwerking met Safe Lock".

Scantool

Scant op malware op scandoelterminals met de tool die de vorm heeft van een USB flash drive. Wanneer malware wordt gedetecteerd, wordt deze verwijderd, in quarantaine geplaatst, genegeerd enzovoort, afhankelijk van de configuratie. Het gescande resultaat wordt op de scantool opgeslagen.

 1. Malware scannen op doelterminal
  Sluit de scantool op een doelterminal aan om te scannen op malware en vraag het scanlogbestand op. Zie de screenshot "Scannen".

 2. Melding scanstatus en resultaat met ledlampje
  Het ledlampje op de scantool meldt de scanstatus en het resultaat met drie fasen (blauw: niet gedetecteerd; geel: gedetecteerd en verwijderd; rood: gedetecteerd en wacht op actie gebruiker; het ledlampje knippert tijdens het scannen). Zie de screenshot "Scantool - indicatielijst ledlampje".

 3. Het malwarepatroonbestand bijwerken
  Wanneer de beheerscomputer gebruikt wordt, wordt het meest recente malwarepatroonbestand van de geregistreerde beheerscomputer geladen; anders wordt dit rechtstreeks van de Trend Micro-server gedownload. Zie de screenshot "Het malwarepatroonbestand bijwerken".

 4. USB-opstartscan
  Met een USB-opstartscan kan een doelterminal met de scantool worden opgestart om op malware te scannen. Zie de screenshot "USB-opstartscan".

 5. Preventie van malware-infectie
  Bescherm de scantool zodat Portable Security 2 zelf niet door malware wordt geïnfecteerd.

Gebruik 1: Regelmatige controle van standalone pc/gesloten systemen

Controleert interne standalone pc/gesloten systemen regelmatig, wat lastig is met standaard anti-malware-software.

Reageert op de volgende verzoeken

 • U wilt eenvoudig op malware controleren met het meest recente malwarepatroonbestand (*1), zelfs op de standalone pc/het gesloten system
 • U wilt op malware controleren zonder software te installeren (*2)
  *1 Wanneer op malware wordt gescand, worden tijdelijk stuurprogramma's op de doelterminal en bestanden op de lokale vaste schijf gemaakt. Na de scan blijven de stuurprogramma's en bestanden niet op de doelterminal staan. (Er wordt een logbestand op de lokale vaste schijf van de doelterminal gemaakt tijdens de opstartscan met de Rescue Disk.)
  *2 Portable Security 2 controleert op malware met de meest recente patroonbestanden op het moment dat de beheerscomputer/scantool de update uitvoert.

Voorbeeld van doelterminal

Pc voor specifieke taak, pc voor beheer van persoonlijke gegevens, pc die niet onder controle is van gegevensbeheer omdat deze meegebracht is door een filiaal, elektronisch kaartensysteem, beeldverwerkingssysteem, meetinstrument, analyse-instrument.

Gebruik 2: Controle voorafgaand aan aansluiting op het bedrijfs-LAN

Controleert een terminal die niet op een bedrijfsnetwerk aangesloten is voordat deze op het netwerk wordt aangesloten

Reageert op het volgende verzoek

 • U wilt malware-infectie in een bedrijfsnetwerk voorkomen

Voorbeeld van doelterminal

Pc's meegenomen op zakenreizen, pc's voor demonstraties, uitleen-pc's

Gebruik 3: Herstel op het moment van een malware-infectie

Controleert geïnfecteerde terminals die van het netwerk zijn ontkoppeld om ze te herstellen.

Reageert op de volgende verzoeken

 • U wilt een geïnfecteerde pc controleren en herstellen met het meest recente malwarepatroonbestand (*1) zonder dat u de pc opnieuw hoeft in te stellen

Voorbeeld van doelterminal

Pc voor algemene kantoordoeleinden

Gebruik 4: Controle voorafgaand aan levering product

Controleert op malware voorafgaand aan levering om besmetting van het geleverde product met malware te voorkomen

Reageert op de volgende verzoeken

 • U wilt voorkomen dat een geleverd product met malware wordt besmet
 • U wilt op malware controleren zonder software te installeren (*2)

Voorbeeld van doelterminal

Intern apparaat (analyse-/inspectieapparatuur, meetinstrument, medische apparatuur, productieapparatuur), FA/PA-besturingsterminals

Gebruik 5: Controle bij onderhoudsservice

Controleert systemen en apparatuur die aan klanten geleverd zijn, op malware tijdens het onderhoud op locatie

Reageert op de volgende verzoeken

 • U wilt problemen met malware-infectie bij klanten op locatie oplossen.
 • U wilt voorkomen dat u de oorzaak bent van een malware-infectie tijdens onderhoud.
 • U wilt bewijs bewaren

Voorbeeld van doelterminal

Intern apparaat (analyse-/inspectieapparatuur, meetinstrument, medische apparatuur, productieapparatuur), FA/PA-besturingsterminals


Bediening van Trend Micro Portable Security 2

Portable Security 2 heeft twee bedieningsmethoden: Bediening via centraal beheer (gecentraliseerde bedieningsmodus), bediend onder een beheersprogramma, en standalone bediening met een scantool (standalone modus), bediend zonder beheersprogramma.

Met een beheersprogramma kan de beheerder taken verrichten zoals configuratie van malwarescans en verzameling van scanlogbestanden of het bedienen van scantools in externe filialen, productie- en onderhoudslocaties.

Wanneer geen beheersprogramma wordt gebruikt, kunnen in tegenstelling tot conventionele producten waarvoor beheerscomputers nodig zijn, updates van malwarepatroonbestanden worden uitgevoerd en kan het logbestand worden bekeken op elke algemene pc die op internet en de scantool aangesloten is. Beveiligingsmaatregelen kunnen eenvoudig geïmplementeerd worden, zelfs als beheerscomputers niet afzonderlijk kunnen worden voorbereid.

Bedieningsmethode 1: bediening via gecentraliseerd beheer (gecentraliseerde beheersmodus)

Geschikt voor de volgende vereisten:

 • U wilt logbestanden verzamelen en controleren op het hoofdkantoor, aangezien Portable Security 2 op meerdere locaties gebruikt wordt
 • U wilt scanconfiguraties in meerdere locaties bundelen
 • U wilt hetzelfde malwarepatroonbestand op meerdere locaties toepassen

 

Bedieningsmethode 2: standalone bediening scantool (standalone modus)

Geschikt voor de volgende vereisten:

 • U wilt voornamelijk scannen en verwijderen
 • U wilt het product gebruiken zonder een beheerscomputer voor te bereiden
 • U hoeft geen scanconfiguraties centraal te beheren

 


Systeemvereisten

  Beheersprogramma Scantool
 
 • Windows XP Professional SP1/SP2/SP3 32-bits
 • Windows Vista Business/Enterprise/Ultimate SP1/SP2 32/64-bits
 • Windows 7 Professional/Enterprise/Ultimate SP1 32/64-bits
 • Windows 7 Home Basic/Home Premium SP1 64-bits
 • Windows 8 Pro/Enterprise 32/64-bits *1
 • Windows Server 2003 Standard/Enterprise SP2/R2 SP2 32/64-bits
 • Windows Server 2008 Standard/Enterprise SP2 32/64-bits
 • Windows Server 2008 Standard/Enterprise R2 SP1 64-bits
 • Windows Server 2012 Standard 64-bits
 
 
 
Besturingssysteem
 
 • Windows XP Professional SP1/SP2/SP3 64-bits
 • Windows XP Embedded SP1/SP2/SP3 32-bits *2
 • Windows Embedded Standard 2009 32-bits *2
 • Windows Embedded Standard 7 32/64-bits
 • Windows Embedded POSReady 2009 32-bits
 • Windows Embedded POSReady 7 32-bits
 • Windows XP Professional for Embedded Systems SP1/SP2/SP3 32-bits
 • Windows Vista for Embedded Systems SP1/SP2 32-bits
 • Windows 7 for Embedded Systems SP1 32-bits/64-bits
 • Windows Server 2003 for Embedded Systems SP1/SP2 32-bits, R2 32-bits
 • Windows Server 2008 for Embedded Systems 32-bits/64-bits, R2 64-bits
CPU Hetzelfde als de minimumsysteemvereisten voor elk besturingssysteem * Raadpleeg het leesmij-bestand voor details.
Geheugen Hetzelfde als de minimumsysteemvereisten voor elk besturingssysteem * Raadpleeg het leesmij-bestand voor details.
Vereiste vrije ruimte op de vaste schijf 300 MB 200 MB
Beeldschermresolutie 1024 x 768 of meer 640 x 480 of meer
Ondersteunde talen MUI (Engels, Japans) MUI (Engels, Japans)

*1 Windows RT en Windows 8 geïnstalleerd op tabletterminals worden niet ondersteund. *2 Deze besturingssystemen zijn een gecomponentiseerde versie van Windows XP Professional. Wanneer de onderdelen van het besturingssysteem door de klant worden aangepast, kunnen we mogelijk geen ondersteuning bieden voor problemen die zich uitsluitend in de aangepaste omgeving voordoen en niet gerepliceerd worden in Windows XP Professional. *Inhoud van systeemvereisten zoals ondersteund besturingssysteem en vaste-schijfcapaciteit kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd als gevolg van het aflopen van de ondersteuning van het besturingssysteem en productverbeteringen door Trend Micro. Raadpleeg voor de meest recente informatie http://go2.trendmicro.com/geoip/tmps2. *Portable Security 2 biedt geen functionaliteit voor realtime scans. *Portable Security 2 kan niet als algemene USB flash drive gebruikt worden omdat het geen gegevensopslagruimte voor klanten biedt. *Portable Security 2 scant niet op malware op beheerscomputers. *Er wordt een logbestand gemaakt op de lokale vaste schijf van de gescande doelcomputer bij de USB-opstartscan. *Windows 2000 kan gescand worden via de USB-opstartscan. Het wordt echter niet ondersteund als opstarten vanaf USB-apparaten niet wordt ondersteund, EFI/UEFI wordt gebruikt, in een RAID-omgeving, als de vast schijf geïnitialiseerd wordt met GPT in plaats van MBR of als de vaste schijf aangesloten is via SCSI enzovoort.


Door Trend Micro Portable Security™ te implementeren, kan een efficiënte malwarecontrole worden bereikt voor offline systemen die niet op internet aangesloten zijn.

Hier volgen enkele klanten die efficiënte malwarecontrole hebben bereikt met Trend Micro Portable Security™. (*Klanten van de vorige versie (TMPS1.x))
 

HORIBA, Ltd.

Bedrijfsoverzicht
Produceren en verkopen van autotestsystemen, wetenschappelijke analyseapparatuur, milieu-/procesanalyseapparatuur, medische analyseapparatuur, halfgeleideranalyseapparatuur enzovoort. Door analyse-/meetinstrumenten te leveren, draagt het bedrijf bij aan de oplossing van wereldproblematiek op het gebied van milieubescherming, veiligheid, gezondheid en energie.

Toepassing
Inspectie voorafgaand aan levering


JEOL Ltd.

Bedrijfsoverzicht
Een fabrikant die precisie-instrumenten ontwerpt, produceert en verkoopt en elektronische analyseapparatuur onderhoudt, zoals elektronische optische apparatuur en analyse-instrumenten, industriële apparatuur zoals meet- en testapparatuur, halfgeleiderapparatuur en medische instrumenten. Met zijn technische capaciteiten ontwikkelt en introduceert het bedrijf verschillende apparatuur op de markt.

Toepassing
Malwarecontrole bij onderhoud en ondersteuning


Kanazawa University Hospital

Bedrijfsoverzicht
Biedt uitgebreide medische diensten, met 31 afdelingen waaronder algemene interne geneeskunde, chirurgie, pediatrie, urologie, oogheelkunde, verloskunde en gynaecologie, en radiologie. Het ziekenhuis voert onderzoeks- en onderwijsactiviteiten uit in samenwerking met de universiteit en assisteert bij het opleiden van de volgende generatie uitstekende artsen.

Toepassing
Malwarecontrole van offline terminals


Komatsu Ltd.

Bedrijfsoverzicht
Produceert en verkoopt bouw-/mijnbouwmachines, kleine machines voor nutsvoorzieningen, bosbouwmachines en industriële machines

Toepassing
Malwarecontrole van offline terminals


NHK Spring Co., Ltd.

Bedrijfsoverzicht
Fabriceert en verkoopt draagveren, autostoelen, precisieveren, ophangingsystemen voor vaste schijven, elementen van het mechanisme van vaste schijven, industriële apparatuur (hardgesoldeerde producten, keramische producten, buissteunen, polyurethaanproducten, metalen printplaten, autoparkeersystemen) en beveiligingsproducten.

Toepassing
Malwarecontrole van offline terminals


NIKKISO CO., LTD.

Bedrijfsoverzicht
Een fabrikant van precisie-instrumenten, bekend om zijn hoogwaardige technologie Het bedrijf produceert medische apparatuur zoals kunstnieren en kunstalvleesklieren, speciale pompen bestand tegen oververhitting/voor extra nauwkeurige toepassingen/voor cryogeen gebruik, waterverbeteringssystemen voor thermische/nucleaire centrales, apparatuur voor hoge/isotropische druk, deeltjesanalyse-instrumenten. Ook heeft het product “Cascade” voor het besturen van straalomkeersystemen in vliegtuigen een aanzienlijk marktaandeel.

Toepassing
Inspectie voorafgaand aan levering


Nippon COMSYS Corporation

Bedrijfsoverzicht
Bedrijven zoals NTT-gerelateerde informatie- en telecommunicatietechniek en IT-oplossingen

Toepassing
Malwarecontrole van offline terminals (test-pc's voor bouwterrein)


Tokai University Hospital

Bedrijfsoverzicht
Biedt toonaangevende geneeskunde als ziekenhuis dat geavanceerde behandelingen biedt en als groot regionaal ziekenhuis via nauwe functionele samenwerking met medische faciliteiten in de omgeving. Biedt ook een geavanceerde medische noodhulpdienst en reageert snel op de belangrijkste noodhulpbehoeften in de prefectuur Kanagawa met een traumahelikopter enzovoort.

Toepassing
Malwarecontrole van offline terminals


USHIO INC.

Bedrijfsoverzicht
Houdt zich bezig met optische toepassingen, industriële machines en andere activiteiten

Toepassing
Malwarecontrole van offline terminals in fabrieken (inclusief in het buitenland)


Prefectuurkantoor Wakayama

Bedrijfsoverzicht
De bevolking van de prefectuur bedraagt 999.834 (schatting op 1 augustus 2010). Naast een groot natuurgebied is de prefectuur ook een van de grootste exporteurs van veel landbouwproducten, zoals mandarijnen, pruimen en kaki's. Ook zijn er veel toeristische attracties met historische waarde, waaronder de heiligdommen en pelgrimsroutes in de Kii-bergen die in 2004 als werelderfgoed geregistreerd zijn. Momenteel werken het prefectuurkantoor en de inwoners van de prefectuur samen aan de voorbereidingen van de Wakayama National Athletic Meet in 2015.

Toepassing
Malwarecontrole van offline terminals


YKK Business Support Inc.

Bedrijfsoverzicht
Beheert bedrijven van de YKK-groep in algemene zaken, personeelsbeleid, boekhouding en informatiesystemen.

Toepassing
Controle voorafgaand aan aansluiting op bedrijfs-LAN, herstel bij malware-infectie


Yokogawa Field Engineering Service Corporation

Bedrijfsoverzicht
Biedt betrouwbare onderhoudsdiensten die productielocaties van elke industrie ondersteunen op basis van technische capaciteiten en kennis, te beginnen met een uitgebreide buitendienst die efficiënte bediening van instrumenten ondersteunt, zoals meet-/regelapparatuur geïnstalleerd in fabrieken en installaties, elektrische instrumenten, totale service voor halfgeleiders enzovoort.

Toepassing
Malwarecontrole bij onderhoud en ondersteuning


Sociale media

Maak verbinding met ons op