Skip to content

Maatschappelijke betrokkenheid

Sinds de oprichting in 1988 laat Trend Micro zich in al zijn activiteiten leiden door het streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemerschap.

Trend Micro moedigt zijn medewerkers over de hele wereld aan betrokken te raken bij hun directe en indirecte omgeving.


Het kan gaan om het bouwen van huizen in de Filipijnen, het inzamelen van geld voor slachtoffers van de aardbeving in Japan, waaraan meer dan USD 1 miljoen is bijgedragen door medewerkers en de onderneming, het werken met lokale organisaties van ouders en docenten in de Verenigde Staten of het afgeven van Safe Surfing e-posters aan 100 scholen in België. Trend Micro moedigt medewerkers aan hun tijd, ervaring en energie in te zetten.


We moedigen onze medewerkers ook aan royaal te doneren, in de wetenschap dat wij steeds evenveel zullen bijleggen.


In 2008 is de onderneming begonnen 1% van de winst na GAAP van het vorige jaar opzij te zetten ter bekostiging van de Global Citizenship-programma's en op het moment neemt één kwart van alle Trenders deel aan Give and Match-programma's die ondersteuning bieden aan lokale activiteiten, van Texas tot Ottawa tot Cambodja.

 

Veiligheid op internet voor kinderen en gezinnen is het paradepaardje van onze sociale programma's. In dit programma combineren we vrijwilligerswerk, financiering en deskundigheid om scholen en gezinnen over de hele wereld te helpen hun online activiteiten te beveiligen.


Lees verder als u voorbeelden wilt van hoe Trend Micro over de hele wereld actief en betrokken is.

Eva Chen, CEO, foto

“Onze onderneming, en feitelijk elke onderneming, heeft de verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat de omgeving waarin wordt gewerkt, energiek, gezond en duurzaam is.”

Lees een brief van onze CEO (PDF/Eng.)

 


Alles openen

Hulp aan achtergestelde gezinnen

Maatschappelijke betrokkenheid - huizen bouwen

In het Home Building-programma bouwen medewerkers van over de hele wereld samen huizen voor kansarme families in de Filipijnen. Sinds 2008 hebben meer dan 250 Trend Micro medewerkers uit Noord-Amerika, Europa, Japan en andere landen in Azië meegeholpen aan de bouw van meer dan 100 woningen. Trend Micro subsidieert reizen van medewerkers naar de Filipijnen en betaalt, naast alle kosten van het levensonderhoud, ook alle bouwkosten.

Via het ministerie van Sociale Zaken in Taipei City hebben we de afgelopen vijf jaar producten voor gezinnen met een laag inkomen gesubsidieerd. En als onze producten onvoldoende zijn, geven we dozen met maancakes aan inheemse Taiwanese stammen voor hun midherfstfestival.

Tools voor veilig en verantwoord online gedrag

Maatschappelijke betrokkenheid - iskf

Ons in 2008 gestarte initiatief 'Veiligheid op internet voor kinderen en gezinnen' draait nu overal. Het programma is bedoeld om kinderen, ouders, docenten en schoolbestuurders de middelen en kennis te bieden waarmee ze online veilige en verantwoorde beslissingen kunnen nemen en goed digitaal gedrag bij jongeren kunnen bevorderen. We doen dit door middel van een wereldwijd vrijwilligersprogramma voor medewerkers, toelagen en donaties aan in aanmerking komende organisaties, strategische partnerschappen met organisaties die tot doel hebben jongeren te beschermen, onderwijs- en voorlichtingsprogramma's op locatie en een groot aantal online resources.

In april 2009 was Trend Micro de eerste onderneming op het gebied van internetbeveiliging die zich aansloot bij het URL-project van het National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC). Het doel van dit project is de verspreiding van kinderpornografie op internet tegen te gaan.

In 2010 sloot de onderneming zich aan bij de Internet Watch Foundation (IWF), de Britse zelfreguleringsorganisatie voor de bestrijding van criminele online inhoud, met name afbeeldingen van seksueel kindermisbruik waar ook ter wereld. Dankzij de samenwerking met de Internet Watch Foundation is Trend Micro beter in staat de toegang te blokkeren tot URL's die afbeeldingen en advertenties bevatten met reclame voor seksueel misbruik online van kinderen.

Hulpmiddelen voor leerlingen en docenten

Maatschappelijke betrokkenheid - school

Vanaf het academische jaar 2010-2011 heeft het programma 'Veiligheid op internet voor kinderen en gezinnen' van Trend Micro gratis tools geleverd aan organisaties in het Amerikaanse onderwijs om te helpen ouders te informeren over internetveiligheid. Samen met PTO Today sponsoren we Internet Safety Night, waaraan sinds de start meer dan 5000 scholen hebben deelgenomen. Vrijwilligers van Trend Micro krijgen de gelegenheid dit project op scholen overal in de Verenigde Staten te presenteren.

'What's Your Story?' is een internationale videowedstrijd waarmee jongeren worden aangemoedigd het initiatief te nemen op het gebied van internetscholing. Het doel van de wedstrijd, waaraan iedereen van 13 en ouder kan meedoen (zowel individuele personen als scholen) is ouders, docenten en jongeren te helpen zich meer bewust te worden van internetveiligheid en ze te leren en aan te moedigen zich online veilig en verantwoord te gedragen.

Trend Micro werkt samen met lokale universiteiten in Taiwan aan het opleiden van studenten. In 2011 heeft Trend Micro NTD$ 18.000.000, inclusief apparatuur en servers, geschonken aan de nationale universiteit van Taiwan, en nog eens NTD$ 440.000 aan de katholieke Fu-Jen-universiteit.

In Japan houdt Trend Micro sinds 2004 een 'Summer Seminar' voor basisschoolkinderen. Tijdens dit seminar wordt het belang uitgelegd van online veiligheid. In 2011 hebben zo'n 70 Trenders zichzelf als vrijwilliger aangemeld. Er zijn veel meer vrijwilligers van Trend Micro actief in allerlei landen over de hele wereld, inclusief de Filipijnen, Italië, Frankrijk, Duitsland en Argentinië.

'Art against Cybercrime' is een Duits schoolproject waarin leerlingen worden uitgenodigd door middel van kunst hun interpretatie van cybercriminaliteit vorm te geven.

Give and Match

Het Give and Match-programma biedt Trenders de mogelijkheid nog vrijgeviger te zijn en met hun liefdadigheidscampagnes meer te bereiken door met collega's over de hele wereld samen te werken.

Elk jaar kunnen medewerkers een filantropische non-profitorganisatie nomineren als kandidaat voor 1:1 gematchte donaties. Organisaties die in aanmerking komen voor gematchte donaties, helpen meestal achtergestelde gemeenschappen, waarbij ze zich bijvoorbeeld bezighouden met de digitale kloof, onderwijs en voorlichting, het milieu en kansarmen.

Trenders kunnen ook ad hoc Give and Match-projecten beginnen als zich natuurrampen met veel slachtoffers voordoen (bijvoorbeeld aardbevingen, tornado's/orkanen en branden). Er zijn recentelijk projecten gestart voor slachtoffers van de overstromingen in Thailand, de hongersnood in Oost-Afrika en de aardbeving en tsunami in Japan.

Hoe groot onze invloed op lokale gemeenschappen ook mag zijn, als het op onze werkgewoonten aankomt, streven we ernaar op het milieu zo weinig mogelijk invloed te hebben.

Trend Micro Japan wordt al acht jaar lang opgenomen in de Dow Jones Sustainability World Index, is een duidelijke indicatie van de aandacht die de onderneming besteed aan de handelwijzen met betrekking tot het milieu en de medewerkers. De lijst, die wordt gepubliceerd door Fortune Magazine, bevat slechts 342 ondernemingen en wordt gehanteerd door investeerders die sociale verantwoordelijkheid hoog in het vaandel hebben. Nikkei Business Magazine heeft onze inspanningen beloond door Trend Micro als nummer 9 op te nemen in hun lijst met 'Best Workplaces' in Japan. (1 maart 2010)

Aangezien Trend Micro altijd een geografisch verspreide onderneming is geweest, hebben we medewerkers veel eerder dan de meeste andere bedrijven flexibele werktijden geboden, met de mogelijkheid om elders te werken. Dit verbetert de productiviteit en het behoud van medewerkers en verkleint ook de milieugevolgen van het woon-werkverkeer.

In Europa maakt 50% van de medewerkers gebruik van alternatief vervoer; in Taiwan wordt het gebruik van de fiets gestimuleerd door uitgebreide fietsenstallingen en douchemogelijkheden voor medewerkers; in Japan heeft de 'Cool Biz'-campagne na de aardbeving geleid tot een sterke afname van het energieverbruik.

Andere milieuvriendelijke initiatieven omvatten HVAC-verbeteringen in serverruimten om de hoeveelheid afval te verminderen en het energieverbruik te verlagen. Kantoren zijn uitgerust met bewegingssensoren voor de verlichting, op alle locaties wordt recycling toegepast en voor het onderhoud van gebouwen moet verf en lijn met een laag VOS-gehalte worden gebruikt.


Sociale media

Maak verbinding met ons op